Το quality-life.gr χρησιμοποιεί cookies, για να διασφαλίσει ότι απολαμβάνετε την ηλεκτρονική σας ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας και για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες
Ελληνικά English
"καλωσορίστε τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας"
Ατομική συμβουλευτική

Το NLP ασχολείται με το πως λειτουργεί ο νους μας, πως οργανώνουμε τις πληροφορίες που προσλαμβάνουμε μέσω των πέντε αισθήσεων μας, με ποιους τρόπους κινητοποιούμε ή βάζουμε τρικλοποδιές στον εαυτό μας και  μας βοηθά στο να  ασκήσουμε συνειδητό έλεγχο σε αυτόματα πρότυπα συμπεριφοράς. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι δεν μας εξυπηρετούν πια, να τα αλλάξουμε ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε σε όλους τους τομείς τις ζωής μας.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογής του NLP σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να αφορούν σε:

  • Έλεγχο και μείωση του άγχους/stress
  • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων
  • Αντιμετώπιση φοβιών
  • Διαγραφή περιοριστικών πεποιθήσεων, που παρακωλύουν την προσωπική  ανάπτυξη 
  • Χτίσιμο και εδραίωση αυτοεκτίμησης/αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας
  • Θέσπιση και επίτευξη στόχων
  • Ανάλυση των στρατηγικών του ατόμου και δημιουργία νέων περισσότερο λειτουργικών
  • Διακοπή καπνίσματος

Εφαρμόζοντας τις τεχνικές του NLP επιδιώκουμε να ανοίγουμε το δρόμο σε νέες επιλογές, νέο τρόπο σκέψης και αντίληψης και συνεπώς σε νέες συμπεριφορές.Καθώς το NLP εστιάζει στο εδώ και τώρα, χωρίς να σκαλίζει το παρελθόν τα αποτελέσματα είναι ορατά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.